No Widgets found in the Sidebar

Czasami w ludzkim życiu dochodzi do różnych trudnych sytuacji, które mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej i problemów z wyjściem z długów.

Wielu ludzi wpada w pętlę zadłużenia spłacając wcześniejsze długi nowymi pożyczkami i kredytami. Powodem takich problemów może być nierozsądne gospodarowanie budżetem, nagła utrata pracy czy też choroba albo inne czynniki ograniczające dochód, wykraczające poza kontrolę osoby zadłużonej. W takiej sytuacji dość częstym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości.

Upadłość jako wyjście zgodne z prawem

Co warto wiedzieć na temat upadłości?

Obecnie upadłość wiąże się nie tylko z przedsiębiorcami, ale również z osobami prywatnymi. Dla wielu osób ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na rozwiązanie problemu zwiększających się zobowiązań oraz postępowań egzekucyjnych. Oczywiście nie zawsze można umorzyć wszystkie długi w ramach postępowania upadłościowego (na przykład trzeba będzie naprawić szkody ustalone w postępowaniu karnym), ale mimo to znaczna większość długów jest spłacana tylko częściowo albo umarzana.

Zgodnie z polskim prawem, procedura upadłościowa, szczególnie dla osób prywatnych, została uproszczona. Nic w tym dziwnego, ponieważ długotrwałe utrzymywanie się spirali zadłużenia nie ma żadnego sensu i nie służy ani dłużnikowi ani jego wierzycielom. Wierzyciele bardzo często mają ograniczone możliwości odzyskiwania swoich pieniędzy, a dłużnik nie widzi sensu w zarabianiu pieniędzy, które i tak są zabierane przez wierzycieli. Skuteczne oddłużanie dzięki upadłości, pozwala dłużnikom na powrót do normalnego życia, a wierzycielom na odzyskanie chociaż części swoich środków.

Sam wniosek oraz procedura upadłościowa mogą wydawać się skomplikowane. Dobrze jest więc zapewnić sobie pomoc w postaci wsparcia prawnego. Na rynku działa wiele kancelarii, które specjalizują się w prawie upadłościowym. Obsługują one zarówno przedsiębiorców, jak również osoby prywatne w zakresie przygotowywania wniosku i innych dokumentów oraz reprezentowania klienta starającego się o upadłość, przed sądem.